Här är de villkor som styr användningen av Stakers webbplats.

Terminologi förklaring

Webbplatsen i drift är www.stakers.com när termerna ”företag”, ”Stakers”, ”vi” och/eller ”oss” används hänvisar de till Stakers.

Det primära syftet med webbplatsen är att fungera som en resurs för besökare genom att hjälpa dem att samla och utvärdera bettingincitament, som inkluderar men inte är begränsade till ”free spins”, spelkampanjer, erbjudanden och casinobonusar.

Allmän ansvarsfriskrivning

Webbplatsen ger inte kundsupport eller stöd eller åtar sig något ansvar för de spelincitament som presenteras här.

Det finns ingen garanti för grundlighet eller precision rörande informationen som finns på webbplatsen, inte heller finns det någon garanti eller representation som lämnas i detta avseende.

Alla logotyper, varumärken, märkessymboler, illustrationer, bilder, och alla andra delar av innehåll som tillhör tredje part förblir exklusiv egendom för sina respektive upphovsrättsinnehavare.

Dessutom accepterar du att inte:

  • Använd denna webbplats eller något av dess innehåll för kommersiella ändamål eller affärsinriktade sysselsättningar.
  • Få tillgång till, övervaka eller duplicera något ämne eller information från denna webbplats med hjälp av robotmekanismer, dataskrapningverktyg, webbsökrobotar eller andra automatiserade verktyg, inte heller ska du replikera innehåll via manuella metoder av någon anledning utan att säkerställa uttryckligt skriftligt samtycke från oss.
  • Bryta mot eventuella begränsningar som anges i parametrarna för robotuteslutning på denna webbplats eller kringgå eller undvika andra säkerhetsprotokoll som införts för att hindra eller begränsa åtkomst till denna webbplats.
  • Delta i aktiviteter som, efter eget gottfinnande, lägger en otillbörlig eller oproportionerligt stor börda på infrastrukturen på vår webbplats.
  • Använd taktik som ”spegling”, ”inramning” eller något annat sätt att införliva något segment av denna webbplats i en alternativ online-plattform utan vårt tidigare officiella skriftliga tillstånd.
  • Redigera, göra översättningar, dekompilera, anpassa, demontera, ändra, eller sträva efter att riva upp kodningsstrukturen för alla mjukvaruapplikationer som används via Stakers i samarbete med webbplatsen.

Sekretesspolicy

Stakers har åtagit sig att skydda din integritet. Vi uppmuntrar dig att ta en stund att läsa igenom vårt senaste sekretessdokument på https://www.stakers.com/se/sekretesspolicy/. Detta dokument dikterar också villkoren för ditt engagemang med vår webbplats och ger dig en omfattande förståelse för våra metoder och protokoll.

Cookies

Stakers använder cookies för att stärka effektiviteten och prestandan på webbplatsen. Vår cookie-användningssammanställning finns på https://www.stakers.com/se/cookies/.

Ersättning

Du samtycker till att gottgöra oss från och mot alla påståenden, avgifter, skador, skulder, utgifter, och förluster, liksom eventuella skador som uppstår på grund av användning eller segment av informationen för andra ändamål än de som är sanktionerade och tillåtna.

Autentisering & riskantagande

Du måste verifiera legitimiteten av informationen innan du accepterar eller engagerar dig med någon av de tredjepartstjänster som finns på webbplatsen. Dessutom bekräftar och accepterar du alla risker i samband med din interaktion med webbplatsen och information och godkännande och användning av någon tredje parts tjänst.

Ingen garanti

Stakers ger inga garantier avseende kaliber, djup, precision eller allmän tillförlitlighet på webbplatsen, några tredjepartstjänster eller informationen. Vi garanterar inte att webbplatsen och informationen kommer att vara utan virus, obruten, utan fel eller immun mot obehörig extern exploatering eller intrång av hackare.

Friskrivning från garantier

Du samtycker uttryckligen till att ditt engagemang med webbplatsen eller dess innehåll enbart är på egen risk och att du ensam kommer att vara ansvarig för eventuella skador på din datorenhet eller för eventuella dataförluster som kan uppstå genom att ladda ner programvara, filer, grafik, videor, tjänster, eller annat innehåll som är länkat till webbplatsen. Allt innehåll på webbplatsen presenteras i en ”i befintligt skick”. Stakers frånsäger sig kategoriskt alla garantier av något slag, oavsett om det är lagstadgat, uttryckligt, underförstått eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. Stakers.com garanterar inte någon vår webbplats eller något av innehållet på plats kan förverkliga dina unika förväntningar eller antingen webbplatsen kommer att vara säker, utan fel, oavbruten eller punktlig; Stakers erbjuder inte heller några garantier avseende de resultat som kan uppnås genom användning av alla tjänster som finns på vår webbplats, eller om tillförlitlighet, precision eller tillförlitlighet av någon information som förvärvats via webbplatsen, eller att eventuella fel som finns på webbplatsen kommer att korrigeras. Vissa juridiska jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier, vilket innebär att vissa av de undantag som beskrivs ovan kanske inte gäller dig.

Begränsningar av ansvar

Under inga omständigheter kommer Stakers.com att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för eventuella oavsiktliga, indirekta, säkerheter, följdskador eller exceptionella skador som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda webbplatsen, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, data, eller affärsmöjligheter, även om Stakers.com har fått kännedom om sannolikheten för sådana skador. Vidare ska Stakers.com inte bära något ansvar gentemot dig eller tredje part kopplad till webbplatsen för någon tredje parts data eller information som laddas upp eller laddas ner via webbplatsen. Du bekräftar att Stakers totala ansvar gentemot dig för alla anspråk som uppstår genom användningen av webbplatsen eller dess innehåll är begränsat till de belopp, om några, som du har efterlämnat till Stakers.com för tillgång till och användning av webbplatsen eller dess innehåll. De begränsningar av skador som anges i dessa villkor är grundläggande delar av avtalet mellan Stakers.com och dig. Dessutom tillåter vissa jurisdiktioner inte begränsning eller uteslutning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador; därför kan vissa av de begränsningar som nämns ovan inte vara tillämpliga på dig.

Allmän ersättning

Du förbinder dig härmed, på egen bekostnad, att skydda, försvara och hålla Stakers.com oskadd från och mot eventuella förluster, skador, kostnader, ansvar eller kostnader som uppstår från eller i samband med (a) åtgärder från tredje part, fordringar, eller avgifter för intrång baserat på information eller innehåll som du har tillhandahållit i samband med webbplatsen, (b) missbruk, bedrägeri eller annat brott mot dessa villkor av dig, eller (c) åtgärder från tredje part, krav eller avgifter riktade mot Stakers.com som härrör från ditt engagemang med webbplatsen.

Utan att begränsa det föregående ska Stakers.com eller dess licensgivare under inga omständigheter anses ansvariga för eventuella störningar eller icke-prestanda som är en direkt eller indirekt följd av naturliga händelser, krafter eller orsaker bortom någon praktisk kontroll, inklusive, men inte begränsat till, Internetfel, fel på datorprogramvara/maskinvara, fel på telekommunikationsutrustning, eventuella andra utrustningshaverier, strömavbrott, strejker, arbetskonflikter, bränder, stormar, översvämningar, detonationer, oroligheter och upplopp, brist på arbetskraft eller material, påbud från inhemska eller utländska domstolar, uppror och uppror, statliga åtgärder, civil turbulens, force majeure, krig och fientligheter, förlust av eller variationer i uppvärmning, belysning eller luftkonditionering, eller någon icke-prestanda av länkade tredje parter.

Diverse bestämmelser

Genom att använda denna tjänst godkänner du att dessa villkor kommer att regleras av och tas i enlighet med Cyperns lagar, utan hänsyn till eventuella lagkonflikter eller din faktiska stat eller bosättningsland. I händelse av att en behörig domstol anser att någon bestämmelse eller del av villkoren inte kan verkställas av någon anledning, förblir de återstående bestämmelserna och avsnitten i villkoren bindande och giltiga i sin helhet.

Dessa villkor förkroppsligar den fullständiga förståelsen mellan parterna i förhållande till det ämne som ingår häri och har företräde framför och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser eller avtal, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, avseende sådant ämne. Varje avstående från någon bestämmelse i ”Användarvillkoren” ska endast vara giltigt om det dokumenteras formellt skriftligen och är undertecknat av Stakers.com.

Frågor & problem

Dina kommentarer, förslag och idéer (kollektivt ”idéer”) uppskattas alltid. Följande begränsningar bör hållas i åtanke när du utvecklar dina idéer. Om du vidarebefordrar några idéer till oss samtycker du till att: (a) din idé(er) blir då vår tillgång, och du kommer inte att ha rätt till någon ersättning i gengäld; (b) ingen av idén(erna) innehåller konfidentiellt eller proprietärt innehåll från någon tredje part; (c) vi kan sprida eller använda idé(er) för något ändamål eller sätt som vi anser lämpligt; (d) det finns ingen skyldighet från vår sida att undersöka din idé(er); och i slutändan (e) har vi ingen skyldighet att behålla någon idé(er) konfidentiellt.

Om du har några frågor eller funderingar kring något av dessa ”Användarvillkor”, vänligen kontakta oss.