Stakers Zasady i Warunki

Oto regulamin obowiązujący na stronie Stakers.

Terminologia

1. Adres naszej witryny operacyjnej to: https://www.stakers.com/pl/. Wszystkie odniesienia do „Firmy”, „Naszej strony”, „Naszej platformy”, „Naszych ekspertów”, „Stakers”, „My” i/lub „Nas” odnosić się do Stakers.

2. Głównym celem naszego serwisu jest pomoc użytkownikom w porównaniu i ocenie potencjalnych korzyści z bonusów, taki jak między innymi: „darmowe spiny”, oferty hazardowe, promocje i bonusy kasynowe.

Zastrzeżenia ogólne

3. Na naszej witrynie nie ma obsługi klienta, nie gwarantujemy też, ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności w związku z reklamami na stronie, które zachęcają do korzystania z ofert hazardowych.

4. Nie możemy zagwarantować poziomu wiarygodności ani pewności informacji, które znajdują się na stronie.

5. Osoby trzecie, których własnością są wszystkie nazwy marek, loga, symbole marki, grafiki, a nawet zdjęcia i inne treści, mają do nich pełne prawa autorskie.

Wyrażasz zgodę na powstrzymanie się od:

6. Korzystania z tej witryny i treści na niej zawartych w celach biznesowych i reklamowych.

7. Uzyskiwania dostępu, śledzenia lub kopiowania treści, lub informacji na tej stronie za pomocą robotów indeksujących, narzędzi do zbierania danych, innych robotów lub technologii. Nie możesz ręcznie kopiować umieszczonych tu treści z jakichkolwiek powodów, bez uzyskania pisemnej zgody.

8. Działań, które w naszej opinii niepotrzebnie lub nieproporcjonalnie zaburzają infrastrukturę naszej witryny.

9. Wykorzystywania dowolnej strategii, w tym „kopiowania”, „framingu” lub innych technik, które mają na celu zintegrowanie tej witryny z inną bez uzyskania od nas naszej pisemnej zgody.

10. Próbować modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, dostosowywać, zmieniać lub próbować zaburzyć kod źródłowych, lub każde inne oprogramowanie wykorzystywane przez Stakers, które jest połączone ze stroną.

Polityka prywatności

11. Naszą misją w Stakers jest ochrona Twojej prywatności. Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.stakers.com/pl/polityka-prywatnosci/, aby dowiedzieć się więcej o naszym ostatnio zaktualizowanym dokumencie Polityki prywatności. Jeśli się z nim zapoznasz, uzyskasz najlepszy wgląd w to, jak działa nasza strona i dowiedz się, jak z niej korzystać.

Cookies

12. Stakers wykorzystuje pliki cookies, aby ulepszyć działanie i wydajność strony internetowej. Sprawdź naszą zaktualizowaną Politykę cookies na: https://www.stakers.com/pl/ciasteczka/.

Odpowiedzialność

13. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek informacji na tej stronie wbrew ich przeznaczeniu. Zobowiązujesz się chronić witrynę przed jakimikolwiek roszczeniami, uszkodzeniami, problemami, stratami i możliwymi wydatkami.

Weryfikacja i zrozumienie ryzyka

14. Musisz samodzielnie sprawdzić to, czy informacje są godne zaufania jeszcze zanim je zaakceptujesz lub skorzystasz z usług stron trzecich, które są reklamowane na tej stronie. Co więcej, jeśli korzystasz z jakichkolwiek usług stron trzecich, w tym korzystasz z treści, automatycznie wyrażasz zgodę na ryzyko.

Brak gwarancji

15. Stakers nie udziela żadnych gwarancji odnośnie do jakości witryny, jej dokładności i niezawodności, usług świadczonych przez strony trzecie. Nie możemy zagwarantować, że informacje, które znajdziesz na tej stronie będą wolne od wirusów, nieprzerwane, bez błędów lub odporne na ataki hakerskie, lub nieautoryzowane wykorzystanie z zewnątrz.

Unieważnienie gwarancji

16. Wyrażasz wyraźną zgodę na to, że korzystasz z witryny i umieszczonych na niej treści na własne ryzyko. Masz świadomość, że pobieranie dowolnego oprogramowania, plików, obrazów, filmów, usług lub innych treści powiązanych z tą witryną może spowodować uszkodzenie Twojego systemu komputerowego, lub utratę danych. 

17. Cała zawartość witryny jest oferowana w stanie „takim, jakim jest”. Wyłączone są jakiekolwiek dorozumiane gwarancje do określonych zastosowań, nienaruszalność praw i tytuły prawne. Stakers nie gwarantuje, że wszyscy użytkownicy będą korzystać z naszego serwisu i jego treści zgodnie z jego celem ani że strona nie będzie posiadać błędów i działać prawidłowo.

18. Co więcej, Stakers nie może zagwarantować, że można uzyskać korzyści poprzez korzystanie z usług dostępnych na stronie. Nie gwarantuje rzetelności, dokładności i wiarygodności dowolnych informacji oraz tego, że wady i błędy wykryte na stronie zostaną naprawione. Niektóre przepisy nie dopuszczają braku pewnych zabezpieczeń, dlatego omówione tu wyłączenia, nie będą miały na Ciebie żadnego wpływu.

Ograniczenia odpowiedzialności

19. Stakers nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności – wobec Ciebie lub osób trzecich – za problemy, które mogą być efektem korzystania z naszego serwisu. Obejmuje to m.in: odszkodowanie za utracone przychody, możliwości biznesowe lub dane, nawet jeśli Stakers zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód. 

20. Ani Stakers, ani żadne inne osoby trzecie nie powinny ponosić odpowiedzialności za informacje, które przesyłasz lub pobierasz z platformy. Rozumiesz, że całkowita odpowiedzialność Stakers wobec Ciebie z tytułu roszczeń, które wyniknęły z korzystania z platformy ogranicza się do kwoty, którą zapłaciłeś firmie za to, że korzystasz z serwisu.

21. Ograniczenia odszkodowań wymienione w tym regulaminie są ważnymi elementami umowy między Tobą a Stakers. Niektóre z tych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku, ponieważ niektóre jurysdykcje zabraniają ograniczania lub wyłączania odpowiedzialności za przypadkowe, lub wtórne szkody.

Całkowita odpowiedzialność

22. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej witryny oznacza to, że wyrażasz zgodę na to, że będziesz (a) chronić Stakers przed stratami, szkodami, wydatkami, odpowiedzialnością lub kosztami wynikającymi, lub związanymi z informacjami, które podałeś w ramach witryny, (b) nie będziesz korzystać z serwisu Stakers w sposób niewłaściwy, nieuczciwy lub w inny sposób naruszający niniejszy regulamin, lub (c) będziesz chronić Stakers przed działaniami, roszczeniami lub opłatami osób trzecich, które mogą wystąpić w przypadku korzystania z tej witryny.

23. Ponadto Stakers i jego licencjodawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek zakłócenia lub niewykonanie obowiązków wynikających ze zdarzeń, sił lub przyczyn pozostających poza ich kontrolą, w tym między innymi sporów pracowniczych, strajków, przerw w dostawie prądu, pożarów, burz, powodzi, detonacji, niepokojów społecznych i zamieszek, braku siły roboczej lub materiałów, orzeczeń sądów i trybunałów krajowych lub zagranicznych, powstań, działań rządowych, turbulencji społecznych, siły wyższej, działań wojennych, utraty lub zmiany w ogrzewaniu, oświetleniu lub klimatyzacji i innych.

Dodatkowe postanowienia

24. Jeśli korzystasz z tej usług to wiesz i masz pewność, że w tym regulaminie stosowane będzie prawo Polski i Unii Europejskiej, bez konieczności odwoływania się do jakiegokolwiek stanu lub prawa kraju, w którym mieszkasz. Pozostałe warunki nadal obowiązują i ważne, nawet jeśli właściwy sąd uzna, że ​​którekolwiek postanowienie lub część Regulaminu jest z jakiegokolwiek powodu niewykonalne.

25. Ten regulamin zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, lub umowy dotyczące przedmiotu umowy (ustne lub pisemne). Reprezentują one całe zrozumienie przedmiotu sprawy przez strony. Jakiekolwiek odstąpienie od wymagań Regulaminu będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie podpisane przez Stakers i potwierdzone na piśmie.

Pytania i wątpliwości

26. Cenimy Twoje opinie, rekomendacje i pomysły. Rozwijając swoje pomysły, należy pamiętać o następujących ograniczeniach. Jeśli przesyłasz nam jakieś pomysły, zgadzasz się, że: (a) Twoje pomysły staną się wówczas naszą własnością i nie będziesz mieć prawa do żadnej płatności w zamian, (b) żaden z pomysłów nie zawiera informacji zastrzeżonych lub poufnych należących do osób trzecich, (c) możemy wykorzystywać lub rozpowszechniać pomysły w sposób, jaki uznamy za stosowny, (d) nie będziemy zobowiązani do sprawdzania Twoich pomysłów i wreszcie (e) nie będziemy zobowiązani do utrzymywania żadnych pomysłów w tajemnicy.

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego Regulaminu.